Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву, м. Рівне

Відділення волейболу пляжного

Мета відділення - підготовка спортсменів для збірних команд різного рівня, виховання в них морально-вольових якостей, зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток, підвищення фунціональних можливостей, оволодіння комплексом спеціальних і техніко-тактичних навичок, а також теоретичними знаннями.

Принципи та підходи в роботі

  • створення необхідних умов для підготовки спортсменів найвищого класу;
  • тісний взаємозв’язок навчання, виховання та удосконалення;
  • технічні прийоми, що вивчаються у процесі занять, поступово переходять у спеціальні навички, які органічно поєднуються з розвитком моральних і вольових якостей пляжних волейболістів;
  • спеціальна ігрова працездатність внаслідок систематичних тренувань підвищується;
  • спортивна підготовка комплексно діє на організм, підвищує його функціональні можливості, удосконалює рухові якості;
  • особливе значення надається вирішенню виховних завдань;
  • згуртованість команди, здатність кожного гравця віддати всі сили спільному вирішенню різноманітних ігрових завдань - запорука успіху в спортивній боротьбі.

На відділенні волейболу пляжного працює 3 тренери, 3 тренери з почасовою оплатою та займається 81 дитина.